top of page

EU Projects

The EU provides funding for a range of projects and programmes. It applies strict rules to ensure tight control over how funds are used and that the money is spent in a transparent, accountable manner.

Лого на проекта

1529398816517_eu_flag_1.jpg
1529398604271_logo-bg-right-no-back.png

Заглавие

Проект: "Разработване на продуктова иновация от „АпиХолк” ООД и Русенски университет „Ангел Кънчев”

Заглавие на английски език

Product innovation development by ApiHawk Ltd. and Angel Kanchev University of Rousse

Идентификатор на проект

BG16RFOP002-1.005-0203-C01

Начална дата на проект

28.5.2018 г.

Крайна дата на проект

28.2.2020 г

Финансираща програма

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

Tип на финансиращата програма

Национална програма

Описание на проекта

Проектът на „АпиХолк" ООД и Русенския Университет „Ангел Кънчев" е насочен към постигане на следната основна цел – разработване на продуктова иновация – услугата „Контейнер за пакетиране на приложения" (AppCell), базирана на нов иновативен стандарт-софтуер, който ще може да управлява всякакви видове софтуерни приложения, чрез автоматизация и ще уеднакви комуникацията с различни интернет услуги.

Сайт на проекта

Цели на проекта

За реализиране на проекта и основната цел са предвидени дейности за извършване на изследвания на методите за стандартизиране на софтуерни приложения; създаване и тестване на прототип и пилотна линия за валидиране на технологията с широко приложение, попадащи в категорията Индустриални научни изследвания. Предвидена е и дейност за Визуализация на проекта. Резултати от изпълнението на проекта ще бъдат. Повишен иновационен капацитет на "АпиХолк" ООД и Русенски университет чрез придобити нови знания и умения за разработване на иновативен продукт и преминаване през различни степени на технологична готовност на AppCell; Разработена продуктова иновация на световно ниво – „Контейнер за пакетиране на приложения" (AppCell) с технологична готовност шесто ниво по TRL-скалата

Ръководител на проекта

Павел Николов

bottom of page