Избор с публична покана

На 15.03.2019 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005-0203-C02, проект „Разработване на продуктова иновация от “Апихолк” ООД и Русенски университет „Ангел Кънчев“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Garancia za dobro izpulnenie

Prilojenie 3.2 Publichna pokana

Prilojenie 3.3 Iziskvania oferti PMS 160

Prilojenie 3.4 Oferta PMS 160

Prilojenie 3.6 Metodika za ocenka

Prilojenie 3.7 DeclaraciaZUSESIFPMS 160ApihawkDMA.pdf

Proekt na dogovorApihawkDMA.pdf

Reshenie za otkrivane na proceduraApihawkDMA.pdf

Tehnicheska spezifikazia