ПроектBG16RFOP002-1.005-0203-C01
ЗаглавиеПроект: "Разработване на продуктова иновация от „АпиХолк” ООД и Русенски университет „Ангел Кънчев”
Заглавие на английски езикProduct innovation development by ApiHawk Ltd. and Angel Kanchev University of Rousse
Идентификатор на проектBG16RFOP002-1.005-0203-C01
Начална дата на проект28.5.2018 г.
Крайна дата на проект28.2.2020 г
Финансираща програмаОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)
Tип на финансиращата програмаНационална програма
Описание на проектаПроектът на „АпиХолк" ООД и Русенския Университет „Ангел Кънчев" е насочен към постигане на следната основна цел – разработване на продуктова иновация – услугата „Контейнер за пакетиране на приложения" (AppCell), базирана на нов иновативен стандарт-софтуер, който ще може да управлява всякакви видове софтуерни приложения, чрез автоматизация и ще уеднакви комуникацията с различни интернет услуги.
Сайт на проектаhttp://opic.bg
Лого на проектeu ОПИК
Ръководител на проектаПавел Николов
Цели на проектаЗа реализиране на проекта и основната цел са предвидени дейности за извършване на изследвания на методите за стандартизиране на софтуерни приложения; създаване и тестване на прототип и пилотна линия за валидиране на технологията с широко приложение, попадащи в категорията Индустриални научни изследвания. Предвидена е и дейност за Визуализация на проекта. Резултати от изпълнението на проекта ще бъдат. Повишен иновационен капацитет на "АпиХолк" ООД и Русенски университет чрез придобити нови знания и умения за разработване на иновативен продукт и преминаване през различни степени на технологична готовност на AppCell; Разработена продуктова иновация на световно ниво – „Контейнер за пакетиране на приложения" (AppCell) с технологична готовност шесто ниво по TRL-скалата